Цей Договір, в якому одна сторона, ФОП Сорока Олена Василывна (надалі – Організатор), яка діє на підставі статуту з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Учасник), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб; Договір є офіційною публічною пропозицією Організатора, укласти з Учасниками угоду щодо участі Учасників у заході «RAU Expo 2022”.

Прийняття положень цього договору є необхідною умовою для сплати внеску на участь у заході «RAU Expo 2022”(далі – Захід) та участі у заході.
Сплата внеску на участь у заході відбувається через сайт Організатора у відповідному його розділі. У випадку сплати внеску вважається, що Учасник цілком та безумовно погоджується з умовами цього Договору (акцепт Договору), Учаснику зрозумілі його положення і Учасник зобов’язується виконувати його умови.
Текст цього договору публічної оферти розміщено на сайті Організатора заходу.

І. Загальні положення
1.1. Цей Договір регламентує умови і порядок сплати одноразового внеску на участь у заході та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим у його сторін.
1.2. Сплата внеску Учасником проводиться виключно на умовах цього Договору і лише в разі його повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається.
1.3. З метою сплати одноразового внеску на участь у заході учасники здійснюють платежі використанням платіжної системи Liqpay на сайті
1.4. Організатор має право в будь-який час вносити зміни в цей договір, які поширюються на осіб, які після отримання Договору з внесеними змінами вчинили дії, які свідчать про акцепт Договору.

ІІ. Предмет договору
2.1. Організатор надає Учаснику право участі у заході «RAU Expo 2022”
2.2. Місце проведення заходу: м.Київ, вул. Велика Васильківська 55, НСК Олімпійський
2.3. Захід буде проводитися з 10 год 00 хв до 18 год 00 хв 2-3 листопада 2022 року
2.4. Вартість внеску на участь у заході «RAU Expo 2022” становить:

Стандарт: при оплаті до з 29.09.22 до 13.10.22: для рітейлерів – 4800 грн., для девелоперів – 6600 грн., для представників іншої сфери діяльності – 7800 грн., квиток на фуршет – 2500 грн., при оплаті з 14.10.22 до 02.11.22: для рітейлерів – 6000 грн., для девелоперів – 7800 грн., для представників іншої сфери діяльності – 9000 грн., квиток на фуршет – 2500 грн.

Преміум: при оплаті до з 29.09.22 до 13.10.22: для рітейлерів – 6300 грн., для девелоперів – 8100 грн., для представників іншої сфери діяльності – 9300 грн., квиток на фуршет – 2500 грн., при оплаті з 14.10.22 до 02.11.22: для рітейлерів – 7500 грн., для девелоперів – 9300 грн., для представників іншої сфери діяльності – 10500 грн., квиток на фуршет – 2500 грн.,

2.5. Сплата внеску на участь у заході на ФОП Гребенюк Оксана Миколаївна приймаються через сайт у відповідному розділі шляхом сплати через систему liqpay.

ІІІ. Права та обов’язки сторін
3.1. Організатор зобов’язаний:
– надати Учаснику у спосіб визначений цим договором запрошення на захід у строк не пізніше наступного робочого дня після сплати Учасником внеску на участь у заході.
– повернути Учаснику кошти у розмірі 75 відсотків від суми сплаченого внеску у тому випадку, якщо Захід скасовано не пізніше як за 3 календарні дні до дати проведення заходу
3.2. Організатор має право:
– вимагати від учасників дотримання правил участі у заході;
– не повертати Учаснику сплаченого внеску на участь у Заході у випадку порушення Учасником правил участі у Заході.
3.3. Учасник має право:
– сплатити будь яку кількість внесків на участь у заході та отримати відповідну кількість квитків, у тому числі на користь іншої особи;
– передавати будь-яку кількість отриманих квитків іншим особам. Прийняття іншою особою такого квитка та участь у заході означають автоматичне погодження із умовами ціїє оферти та правилами участі у заході.
– отримати запрошення на участь у заході не пізніше наступного робочого дня сплати внеску
3.4. Сума сплаченого внеску не повертаються учаснику за будь-якого випадку окрім скасування заходу організаторами.
3.5. Запрошення в електронному вигляді будуть направлені Учаснику у вкладенні до листа на вказану Учасником адресу електронної пошти. Запрошення має бути пред’явлене на вході до приміщення заходу у друкованому виді або з екрану електронного пристрою. Отриманий квиток є підтвердженням сплати внеску.
3.6. Запрошення дійсне тільки в дату, вказану в них (ньому).
3.7. Організатор не несе відповідальності за помилки, допущені Учасником при оформленні замовлення.
3.8. Організатор не несе відповідальності за перенесення, зміну або скасування заходу, що сталися внаслідок дії непереборної сили (форс мажору), що може включати. Але не обмежуватися стихійними лихами, катастрофами, рішеннями уряду чи інших органів влади, введеннями карантинних обмежень. У випадку примусового скасування заходу внаслідок дії непереборної сили кошти, сплачені учасниками, не повертаються.

ІV. Прикінцеві положення
4.1. Цей договір публічної оферти вступає в силу з моменту розміщення тексту договору на сайті та діє до 09.12.2021 включно.
4.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Учасник визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних, які отримані Організатором в процесі оформлення сплати внеску на участь у заході або сплати добровільного внеску, а саме: прізвище, ім’я, компанія, посада, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник дає Організаторові право на обробку його персональних даних у зв’язку з організацією Заходу. Учасник надає згоду на обробку його персональних даних. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Дані, отримані від учасників не можуть бути передані Організатором третім особам інакше як за рішенням суду або іншого повноважного органу влади.
4.3. Спори, пов’язані з виконанням цього договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.