Цей Договір, в якому одна сторона, ФОП Приходько Оксана Василівна (надалі – Організатор), яка діє на підставі статуту з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Учасник), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб; Договір є офіційною публічною пропозицією Організатора, укласти з Учасниками угоду щодо участі Учасників у заходах «RAU Investment Forum 2021», «RAU Awards 2021».
Прийняття положень цього договору є необхідною умовою для сплати внеску на участь у заходах «RAU Investment Forum 2021», «RAU Awards 2021» (далі – Захід) та участі у заході.
Сплата внеску на участь у заході відбувається через сайт Організатора payment.rau.ua у відповідному його розділі. У випадку сплати внеску вважається, що Учасник цілком та безумовно погоджується з умовами цього Договору (акцепт Договору), Учаснику зрозумілі його положення і Учасник зобов’язується виконувати його умови.
Текст цього договору публічної оферти розміщено на сайті Організатора заходу.

І. Загальні положення
1.1. Цей Договір регламентує умови і порядок сплати одноразового внеску на участь у заході та зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим у його сторін.
1.2. Сплата внеску Учасником проводиться виключно на умовах цього Договору і лише в разі його повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається.
1.3. З метою сплати одноразового внеску на участь у заході учасники здійснюють платежі використанням платіжної системи Liqpay на сайті payment.rau.ua
1.4. Організатор має право в будь-який час вносити зміни в цей договір, які поширюються на осіб, які після отримання Договору з внесеними змінами вчинили дії, які свідчать про акцепт Договору.

ІІ. Предмет договору
2.1. Організатор надає Учаснику право участі у заході «RAU Investment Forum 2021», «RAU Awards 2021»
2.2. Місце проведення заходу: м.Київ, вул. Паркова дорога, 16а, КВЦ Парковий, та м.Київ, вул. Хрещатик, 38, ЦУМ
2.3. Захід буде проводитися з 10 год 00 хв до 18 год 00 хв 9 вересня 2021 року та з 10 год 00 хв до 18 год 00 хв 10 квітня 2021.

2.4. Вартість внеску на участь у заході «RAU Investment Forum 2021» становить: При оплаті до 15.08.21: для рітейлерів Стандарт- 6000 грн., для рітейлерів Преміум- 7900 грн., для представників іншої сфери діяльності Стандарт – 8000 грн., для представників іншої сфери діяльності Преміум- 10900 грн., При оплаті до 05.09.2021: для рітейлерів Стандарт- 7000 грн., для рітейлерів Преміум- 9900 грн., для представників іншої сфери діяльності Стандарт- 9000 грн., для представників іншої сфери діяльності Преміум- 12900грн., При оплаті до 10.09.2021: для рітейлерів Стандарт- 8000 грн., для рітейлерів Преміум- 11900 грн., для представників іншої сфери діяльності Стандарт- 10000 грн., для представників іншої сфери діяльності Преміум- 14900грн.
Вартість внеску на участь у заході «RAU Awards 2021» становить: При оплаті до 15.08.21: для рітейлерів Стандарт- 2500 грн., для представників іншої сфери діяльності Стандарт – 3500 грн., При оплаті до 05.09.2021: для рітейлерів Стандарт- 3500 грн., для представників іншої сфери діяльності Стандарт- 4500 грн., При оплаті до 10.09.2021: для рітейлерів Стандарт- 4500 грн., для представників іншої сфери діяльності Стандарт- 5500 грн.

2.5. Сплата внеску на участь у заході на ФОП Приходько Оксана Василівна приймаються через сайт payment.rau.ua у відповідному розділі шляхом сплати через систему liqpay.

ІІІ. Права та обов’язки сторін
3.1. Організатор зобов’язаний:
– надати Учаснику у спосіб визначений цим договором запрошення на захід у строк не пізніше наступного робочого дня після сплати Учасником внеску на участь у заході.
– повернути Учаснику кошти у розмірі 75 відсотків від суми сплаченого внеску у тому випадку, якщо Захід скасовано не пізніше як за 3 календарні дні до дати проведення заходу
3.2. Організатор має право:
– вимагати від учасників дотримання правил участі у заході;
– не повертати Учаснику сплаченого внеску на участь у Заході у випадку порушення Учасником правил участі у Заході.
3.3. Учасник має право:
– сплатити будь яку кількість внесків на участь у заході та отримати відповідну кількість квитків, у тому числі на користь іншої особи;
– передавати будь-яку кількість отриманих квитків іншим особам. Прийняття іншою особою такого квитка та участь у заході означають автоматичне погодження із умовами ціїє оферти та правилами участі у заході.
– отримати запрошення на участь у заході не пізніше наступного робочого дня сплати внеску
3.4. Сума сплаченого внеску не повертаються учаснику за будь-якого випадку окрім скасування заходу організаторами.
3.5. Запрошення в електронному вигляді будуть направлені Учаснику у вкладенні до листа на вказану Учасником адресу електронної пошти. Запрошення має бути пред’явлене на вході до приміщення заходу у друкованому виді або з екрану електронного пристрою. Отриманий квиток є підтвердженням сплати внеску.
3.6. Запрошення дійсне тільки в дату, вказану в них (ньому).
3.7. Організатор не несе відповідальності за помилки, допущені Учасником при оформленні замовлення.
3.8. Організатор не несе відповідальності за перенесення, зміну або скасування заходу, що сталися внаслідок дії непереборної сили( форс мажору), що може включати. Але не обмежуватися стихійними лихами, катастрофами, рішеннями уряду чи інших органів влади, введеннями карантинних обмежень. У випадку примусового скасування заходу внаслідок дії непереборної сили кошти, сплачені учасниками, не повертаються.

ІV. Прикінцеві положення
4.1. Цей договір публічної оферти вступає в силу з моменту розміщення тексту договору на сайті payment.rau.ua та діє до 10.09.2021 включно.
4.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від01.06.2010 р, Учасник визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних, які отримані Організатором в процесі оформлення сплати внеску на участь у заході або сплати добровільного внеску, а саме: прізвище, ім’я, компанія, посада, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник дає Організаторові право на обробку його персональних даних у зв’язку з організацією Заходу. Учасник надає згоду на обробку його персональних даних. Термін використання наданих персональних даних – безстроково. Дані, отримані від учасників не можуть бути передані Організатором третім особам інакше як за рішенням суду або іншого повноважного органу влади.
4.3. Спори, пов’язані з виконанням цього договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.